Üdvözöljük, kedves Látogató! [ Regisztráció | Bejelentkezésrss

Általános Szerződési Feltételek

UnixNET – apróhirdetések, új és használt autóalkatrészek egy helyen!

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Általános rendelkezések

1.1 A szerződés tárgya

A jelen szerződés az UnixNET – apróhirdetés weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

1.2 Szerződő felek

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Weboldal üzemeltetője jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat mindenféle előzetes értesítés nélkül törölheti.

2. Hirdetések

2.1 Hirdetések tartalma, azok megjelenésének feltételei

Az UnixNET által üzemeltetett apróhirdetés weboldalon csakis az autóalkatrésznek gyártott termékeket, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó egyéb termékeket lehet hirdetni. Egy hirdetésben csakis egy termék szerepelhet.

Tilos az oldalon az alábbi hirdetések közzététele, melyeket azonnal törölni fogunk.

- A hirdetés jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
- A hirdetés hiányos tartalmú, vagy nem nyújt kellő információt a termékről
- Amennyiben a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz
- Ha megalapozott a gyanúja annak, hogy a hirdetés célja mások megtévesztése, csalással való haszonszerzés
- A Weboldal üzemeltetőinek megítélése szerint sértheti az UnixNET üzleti partnereit vagy a weboldal felhasználóit
- Nem a Weboldal tartalmának megfelelő hirdetés
- Egy hirdetésen belüli több termék megjelenítése
- Saját szolgáltatások reklámozása
- Duplázott hirdetések

A szabályok többszörös vagy egyszeri súlyos megsértése azonnali kizáráshoz vezet.

3. Általános rendelkezések

3.1 Felhasználó jogai és kötelezettségei

- A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon megjelentetett hirdetések tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
- Tilos a Weboldalt másolni, illetve annak egészét vagy részleteit más weboldalakon, írott vagy nyomtatott formában megjeleníteni.
- A hirdetés a hirdető tulajdona, ezért az oldalon megjelent hirdetéseket szigorúan tilos másolással megjelentetni, vagy közvetítés céljából engedély nélkül linkelni más oldalakon.
- A hirdetések érvényessége magányszemélyek számára 30 nap, de ezt követően ingyenesen korlátlan alkalommal meghosszabbítható az.
- A hirdető feladata, hogy a lehető legtöbb információt közzétegye a hirdetett termékről.

3.2 Felelősség kizárása

- A Weboldalon elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját, vagy annak megrendelőjét terheli a felelősség. A Weboldal üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a Weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
- Nem vállalunk felelősséget az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért.
- A szolgáltatás teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában.
- A működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért, egyéb, rajtunk kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért. A felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi, vagy erkölcsi kárért.
- Bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért, vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.
- A weboldal szolgáltatásait a felhasználó a saját felelősségére használja.

4. Adatvédelem

4.1 Személyes adatok kezelése

Az UnixNET  weboldalon található tartalomnak két része van. A weboldal nagyobb részét a felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. Az UnixNET.hu, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.

A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az UnixNET nem teszi  a Felhasználó jóváhagyása nélkül és harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért az UnixNET semmiféle felelősséget nem vállal.

Amennyiben az UnixNET bővítése ezt szükségessé teszi, tájékoztató anyagokat tesz közzé a weboldalon.

4.2 IT biztonság

Az UnixNET és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy az UnixNET internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek. Ugyanakkor az Internet, mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért az UnixNET felhívja Felhasználói figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis az UnixNET-nek nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a felhasználói adatokért.

4.3 Cookie-k

A weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a felhasználók számítógépén. A cookie-k kisméretű programok, amelyeket kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra az UnixNET nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.

4.4 Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról

Az UnixNET szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (ún. aggregált) formában hasznosítja az UnixNET, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

4.5 Jogsértés és jogorvoslat

A felhasználónak joga van tájékoztatást kérni az UnixNET-tól adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze az UnixNET felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.

A felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az UnixNET jogosult a felhasználóval szembeni kártérítésre. Az UnixNET ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A weboldalt az UnixNET megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes hirdetések, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére. Az UnixNET nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kellemetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolíthatja.

4.6 Szerzői jogok

A felhasználók elfogadják, hogy a weboldalra feltöltött tartalmakat, hirdetéseket és fényképeket az UnixNET felhasználhatja. A weboldalon található tartalom az UnixNET szellemi tulajdonát képezi és az UnixNET előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

Az  UnixNET domain ezen jogvédett név vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata az UnixNET jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében az UnixNET jogosult minden szükséges jogi lépést megtenni.

5. A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai

5.1 Jogi közlemény, adatvédelem módosítása

Amennyiben jelen dokumentumot az UniNET a jövőben módosítaná, a változásokat a weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosítást a weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.

 

Érvényes: 2013. mácius 1-től visszavonásig, vagy módosításig.

71 lekérdezés 0.111 másodperc.